Sistemi upravljanja

Sistemi upravljanja

Savremeni mehanizam pokretanja sistema zaštite od sunca je elektromotor. Osim funkcionalnosti, prednost motornog pokretanja
rolo zavesa i žaluzina je i estetski doživljaj jer motor nije vidljiv. Ugradnjom motora, sistemi zaštite od sunca pokreću se tasterom ili daljinskim upravljačem.
Jedan daljinski upravljač može pokretati više sistema. Novost na tržištu su baterijski motori, koji su praktični za ugradnju,
jer za njihovo funkcionisanje nije potreban dovod električne energije, kao i solarni motori koji se napajaju solarnom energijom.

Za sisteme sa motornim pogonom, preporučljiva je ugradnja i senzora po izboru (sunce, vetar, kiša), koji omogućuju
optimalnu primenu sistema zaštite od sunca, samim tim i uštedu energije. Poslednji razvoj tehnologije predstavlja
upravljanje sistemima zaštite od sunca putem smart phone-a, uz adekvatnu aplikaciju.