Sistemi za kose površine

Sistemi za kose površine

VARIOSCREEN

Varioscreen predstavlja sistem za spoljašnju upotrebu na horizontalnim i kosim površinama. Prilagođen je većim
staklenim površinama gde se zbog izloženosti suncu kao posledica stvara visoka temperatura i efekat staklene bašte.
Screen platno smešteno je u aluminijumsku kutiju, a sistem užadi unutar vođica omogućava stabilno i ravnomerno
pokretanje platna. Mehanizam upravljanja je elektro motor (sa ili bez daljinskog), uz mogućnost ugradnje senzora za
sunce, vetar ili kišu.

GARDEN SISTEM

Unutrašnji garden sistem namenjen je kosim i horizontalnim površinama. Platno se skuplja u vidu talasa, što
bitno doprinosi dekorativnoj estetici enterijera. Pored atraktivnog izgleda, izborom adekvatnog platna, postiže se i
termoizolaciona funkcija ovog sistema. Mehanizam pokretanja može biti plastični lančić, vitlo, ili elektro-motor.